Toe aan een nieuwe uitdaging.......?

Ben jij werkzaam in de oncologie?

Ben jij op zoek naar een leuke aanvulling op jouw
werkzaamheden in de praktijk?

Wil jij jouw oncologisch netwerk zowel nationaal als
internationaal vergroten?

 

Sluit eens aan bij een van onze (online) bestuursvergaderingen, misschien is een plekje in het bestuur wat je zoekt!! We hebben je hard nodig. Bekijk onderstaande vacature bestuurslid en beleidsmedewerker en meld je aan via secretariaatoncologie@venvn.nl.

Hopelijk tot snel!

Namens het bestuur V&VN Oncologie
Anita Sieljes, voorzitter

Het bestuur van V&VN Oncologie bestaat idealiter één voorzitter, één vice-voorzitter en vijf bestuursleden. Het bestuur heeft op dit moment nog 1 openstaande vacature.

De bestuursleden worden aangesteld voor een periode van vier jaar. Er wordt in het bestuur gestreefd naar een representatieve afspiegeling van de huidige doelgroep zoals bovenstaand beschreven. 

Tevens wordt het bestuur ondersteund door een beleidsmedewerker, een V&VN adviseur, het V&VN secretariaat, penningmeester en acquisiteurs. 

 


Anne Boerboom - bestuurslid V&VN OncologieEsther Klein Zeggelink - bestuurslid/financiën V&VN OncologieLisette Bruijnis - bestuurslid V&VN OncologieAnita Sieljes - voorzitter V&VN Oncologie

Saskia Claassen - vicevoorzitter V&VN OncologieRemco Albers - bestuurslid/financiën V&VN Oncologie 


Roos Schrijer - beleidsmedewerker V&VN Oncologie


Naomi Stol - V&VN adviseur Team Vereniging

 


Gabriëlle de Zwaan - V&VN medewerker Team Vereniging


Ted Goossens - Financiën V&VN Oncologie

 

Vergaderen
Algemene Leden Vergadering vindt één keer per jaar plaats.
Per jaar 11/12 bestuursvergaderingen; hierin wordt beleid geevalueerd, bijgesteld en nieuw beleid gemaakt.
Jaarlijks beleidsdagen: 1 dag in april en 2 dagen in september/oktober 
 

Verplichtingen
Schrijven jaarverslag
Schrijven jaarplan
Schrijven strategisch meerjarenplan
Schrijven financieel jaarverslag
Opstellen van begroting aankomend jaar

Nog geen lid van V&VN Oncologie? Bekijk nu dit filmpje voor de voordelen van dit lidmaatschap en word vandaag nog lid.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!