Reizigersverpleegkundigen

De vakgroep Reizigersadvisering is de officiële beroepsvereniging voor alle reizigersverpleegkundigen, werkzaam bij o.a. GGD-en, Arbodiensten, Travel Clinics en huisartsenpraktijken. De gedachte achter de vorming van de beroepsvereniging is: ‘Samen staan we sterk’.

Reisverpleegkunde Hero

In maart 2007 heeft het informele netwerk (dat werd opgericht in 2004) zich verenigd in de commissie reizigersadvisering en hebben zij zich aangesloten bij de overkoepelende beroepsvereniging voor Verplegenden en Verzorgenden Nederland( V&VN). In 2015 zijn we overgegaan naar Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid (M&G), vakgroep Reizigersadvisering.

Doelstellingen van de vakgroep

  • Het in stand houden c.q. uitbreiden van het netwerk van beroepsgenoten, te weten; verpleegkundigen die werkzaam zijn in een instelling of huisartsenpraktijk waar reizigersadvisering plaatsvindt. En het verkrijgen van toegang tot leden van het netwerk.
  • Een toename van het aantal actieve vakgroepleden.
  • Beroepsontwikkeling van de functie reizigersverpleegkundige en professionalisering van de beroepsgroep
  • Het onderhouden van nationale en internationale contacten op het terrein van de reizigersadvisering en het actief participeren in en met de verschillende werkgroepen van het LCR.
  • Het geven van advies en voorlichting aan collegae en andere geïnteresseerden.
  • Het bestuur van de afdeling Maatschappij en Gezondheid en de V&VN gevraagd en ongevraagd adviseren met betrekking tot ontwikkelingen binnen het aandachtsveld reizigersadvisering.
  • Het onderhouden van contacten met het werkveld en externe instanties over beroepsinhoudelijke aangelegenheden en ontwikkelingen die van direct belang zijn bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden in casu het LCR e.a.

Word ook lid!

Met het aanvullende lidmaatschap van de afdeling V&VN Maatschappij en Gezondheid word je automatisch lid van de 7 vakgroepen, waaronder reizigersadvisering. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Reizigersverpleegkundigen info

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!