Seksuele gezondheid

Door ons te organiseren kunnen we als vakgroep Seksuele gezondheid de inhoud van het domein en het verpleegkundig beroep ontwikkelen en versterken. Samen hieraan werken biedt de mogelijkheid van verdere professionalisering en kwaliteit van zorg.

Seksuele Gezondheid - Anticonceptiepil

Doelstellingen van de vakgroep:

  • Visievorming en beleidsontwikkeling door het volgen van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkterrein van de seksuele gezondheid en deze te vertalen naar de praktijk.
  • Informeren van de beroepsgroep over nieuwe ontwikkelingen en kenbaar maken van signalen vanuit de beroepsgroep naar beleidsmakers.
  • Een bijdrage leveren aan professionalisering en kwaliteitsverbetering door netwerkfunctie en inspiratie en het delen van informatie met de beroepsgroep.

Hoe we onze doelen realiseren:

Wij realiseren onze doelen door o.a. deel te nemen aan diverse landelijke overleggen, het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van landelijke protocollen/richtlijnen en scholing, en het mede organiseren van symposia en workshops.

Wij vergaderen met de vakgroep vier keer per jaar waarbij ook Soa Aids Nederland deelneemt. Daarnaast zijn er afgevaardigden vanuit verschillende instanties en/of kennisinstituten die bij het overleg aanschuiven voor gevraagd en ongevraagd advies.

Actueel

Als Vakgroep Seksuele Gezondheid (VSG) zijn we al een aantal jaren bezig om ons V&VN Deskundigheidsgebied Seksuele Gezondheid (DSG) te optimaliseren voor registratie van de sociaal verpleegkundigen Seksuele Gezondheid (SG). In deze nieuwsbrief informeren we jou over welke punten van belang zijn en wat je moet
weten.

Brief VSG omtrent de wet BIG II

De Vakgroep Seksuele Gezondheid is nadat er veel commotie is ontstaan rondom de Nieuwe WET BIG II en de daarbij behorende Overgangsregeling, druk bezig geweest om uit te zoeken wat dit voor onze groep verpleegkundigen in de Openbare Gezondheid inhoudt en welke gevolgen het mogelijk zou kunnen hebben voor de uitvoering van onze taken en verantwoordelijkheden.

Word ook lid!

Met het aanvullende lidmaatschap van de afdeling V&VN Maatschappij en Gezondheid word je automatisch lid van de 4 vakgroepen, waaronder Seksuele gezondheid. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Seksuele gezondheid info

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)