Collectief lidmaatschap

Iedere zorgorganisatie wil dat verpleegkundigen en verzorgenden goed op de hoogte zijn en blijven van alle ins en outs in hun vakgebied én betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun beroep. Met het aanbieden van een collectieve overeenkomst ondersteunt V&VN organisaties om bij te dragen aan deskundige en vakbekwame verpleegkundigen en verzorgenden.

Informatie voor verpleegkundigen en verzorgenden over lidmaatschap V&VN

Deskundig blijven met een portfolio in het Kwaliteitsregister V&V

Vindt u het belangrijk dat de verpleegkundigen en verzorgenden die in uw organisatie werken hun deskundigheid op peil houden? Heeft u graag dat ze goed op de hoogte zijn en blijven van alle ins en outs in hun vakgebied én betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun beroep? Dat kan door hen het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) en een lidmaatschap van V&VN aan te bieden. Hiermee laat u zien hoe groot hun waarde voor de organisatie is en heeft u een sturingsinstrument voor leren en ontwikkelen in uw organisatie.

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn zelf verantwoordelijk voor hun deskundigheid. U kunt ze daarbij faciliteren. In het Kwaliteitsregister V&V houden zij in hun eigen online portfolio al hun leer- en ontwikkelactiviteiten bij, variërend van geaccrediteerde scholing tot leren op de werkplek.

Het Kwaliteitsregister V&V is gebaseerd op de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering voor verpleegkundigen en verzorgenden. Bij registratie start een periode van vijf jaar, waarin zij 184 uur besteden aan deskundigheidsbevordering. Dat is elk jaar gemiddeld 37 uur. De basisregel is: 1 uur deskundigheidsbevordering = 1 punt.

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering:

Specialistische deskundigheidsgebieden

Verpleegkundigen en verzorgenden met een specifieke expertise kunnen zich ook inschrijven voor één of meer deskundigheidsgebieden, die voor die expertise zijn ingericht. Zij volgen dan 40 uur (= 40 punten) van de 80 of 60 uur geaccrediteerde scholing, die specifiek voor dit deskundigheidsgebied is geaccrediteerd.

Geaccrediteerde scholing

Verpleegkundigen en verzorgenden met een specifieke expertise kunnen zich ook inschrijven voor een of meer deskundigheidsgebieden, die voor die expertise zijn ingericht. Zij volgen dan 40 uur (= 40 punten) van de 80 of 60 uur geaccrediteerde scholing, die specifiek voor dit deskundigheidsgebied is geaccrediteerd.

Eigen scholing laten accrediteren

U kunt eigen scholingen laten accrediteren door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Voor meer informatie over de werkwijze en de kosten, zie venvn.nl/accreditatieKR.

Onze verpleegkundigen zien het Kwaliteitsregister als een kans om aan te tonen dat zij zichzelf steeds verrijken met kennis en ervaring. Na de gewenningsfase, toen duidelijk was hoe het werkte, was het hek van de dam. Ze vragen bij alles: is er wel accreditatie aangevraagd? Ik wijs ze dan ook op de ODA-mogelijkheden.
Irene Rutte
Irene Rutte

Wat maakt een collectieve overeenkomst uniek?

De beroepen van verpleegkundige en verzorgende kunnen worden beschreven
in zeven competentiegebieden, volgens de systematiek van CanMEDS. In de portfolio’s is te zien welke competentiegebieden iemand heeft ontwikkeld gedurende de registratieperiode van vijf jaar. Bij alle activiteiten die in het portfolio staan, kunnen maximaal drie CanMEDS-gebieden worden geselecteerd. Bij geaccrediteerde scholing doet de scholingsaanbieder dat; bij ODA kunnen verpleegkundigen en verzorgenden dit zelf doen.

Is een scholing toegespitst op één of meer voorbehouden of risicovolle handelingen, dan markeren scholingsaanbieders dit bij hun aanvraag voor accreditatie en wordt dit vermeld bij de informatie. Bij ODA kunnen verpleegkundigen en verzorgenden dit zelf aangeven. In het portfolio staat per handeling een overzicht van alle scholingen en leeractiviteiten die een verpleegkundige of verzorgende hiervoor heeft gedaan in de registratieperiode van 5 jaar.

Met de app van het Kwaliteitsregister V&V hebben verpleegkundigen en verzorgenden hun portfolio op hun smartphone altijd bij zich. Zij kunnen dan makkelijk en snel een ODA toevoegen.

Is het binnen uw organisatie belangrijk om te zien hoe verpleegkundigen
en verzorgenden zich hebben ontwikkeld? U kunt hen motiveren bij hun deskundigheidsbevordering door mee te kijken in het portfolio. Dat kan door tijdens een gesprek in te loggen in het portfolio of door de inzagefunctie te gebruiken. In dat geval geven verpleegkundigen en verzorgenden u via het systeem toestemming om hun portfolio te bekijken. De inzagefunctie is per team in te richten, ook voor zelfsturende teams.

Het Kwaliteitsregister V&V en leermanagementsystemen vullen elkaar aan. Leermanagementsystemen bieden (verplichte) scholingen vanuit de norm die de organisatie stelt. Het Kwaliteitsregister stimuleert verpleegkundigen en verzorgenden om zelf te voldoen aan de landelijk geldende Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering. Elke vijf jaar worden zij hiervoor onafhankelijk getoetst. Het Kwaliteitsregister geeft een totaaloverzicht van álle deskundigheidsbevorderende activiteiten, verdeeld over competentiegebieden. Om de registratielast te beperken, biedt de leverancier van het Kwaliteitsregister een koppeling aan tussen leermanagementsystemen en het Kwaliteitsregister, zodat gevolgde e-learnings en andere scholing tegelijkertijd in beide systemen kunnen worden geregistreerd.

Alle leer- en ontwikkelactiviteiten die niet geaccrediteerd zijn, vullen verpleegkundigen en verzorgenden in onder ‘ODA’. Het kan bijvoorbeeld gaan om leren op de werkplek, deelname aan werkgroepen, intercollegiale toetsing, niet-geaccrediteerde scholing, klinische les, casuïstiekbespreking, zelfstudie of kennis overdragen aan anderen.

Kwaliteitsregister V&V

Volledig gebruik van het Kwaliteitsregister V&V:

Vink Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen een eigen portfolio

Vink U kunt de activiteiten van de groep medewerkers managen in het portaal voor collectieve overeenkomsten; inzicht op individueel niveau is mogelijk via de inzagefunctie

Kwaliteitsregister V&V & basislidmaatschap V&VN

Volledig gebruik van het Kwaliteitsregister V&V en
de extra voordelen van een basislidmaatschap van V&VN. Met het basislidmaatschap worden verpleegkundigen en verzorgenden als zorgprofessionals meer bij de actuele beroepsinhoud betrokken door bijvoorbeeld:

Vink Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen een eigen portfolio

Vink U kunt de activiteiten van de groep medewerkers managen in het portaal voor collectieve overeenkomsten; inzicht op individueel niveau is mogelijk via de inzagefunctie

Kwaliteitsregister V&V, basis- én aanvullend lidmaatschap V&VN

Naast het basislidmaatschap kunnen uw verpleegkundigen en verzorgenden met een specifieke expertise lid worden van een afdeling of platform van V&VN. Bijvoorbeeld V&VN Verzorgenden, V&VN IC-verpleegkunde en V&VN Palliatieve zorg. Een afdeling is georganiseerd voor en door verpleegkundigen of verzorgenden en biedt verdieping van de deskundigheid.

VinkVerdieping als expert in een bepaald vakgebied

Vink Het meest actuele nieuws binnen dit vakgebied

Vink Collega’s ontmoeten uit hetzelfde vakgebied en met hen kennis en ervaring uitwisselen

Ik ben blij met het gemak van de app. Ik zie dat medewerkers daardoor actiever worden in het opvoeren van activiteiten. Door erover te praten, zijn ze zich ervan bewust dat ze meer ODA-punten hebben dan gedacht. In 2019 hadden we mede daardoor binnen één thuiszorglocatie zelfs 100% inschrijving in het Kwaliteitsregister.
Elseline Timmer
Elseline Timmer
Voordelen van een collectieve overeenkomst
  • U kunt een overeenkomst afsluiten vanaf vijf medewerkers. Aan de overeenkomst zelf zijn geen kosten verbonden.
  • Voor alle opties geldt een korting vanaf 50 personen.
  • Medewerkers melden zichzelf digitaal aan met een organisatiecode. U ontvangt één factuur en betaalt alleen voor de daadwerkelijk aangemelde personen.
  • U kunt rapportages delen met collega’s, zorgverzekeraars en anderen.
  • Het lidmaatschap van V&VN kan zonder problemen onbelast vergoed worden en valt buiten de vrije ruimte van 1,2% van de werkkostenregeling.
  • U heeft één vaste relatiebeheerder bij V&VN, die u ondersteunt bij de implementatie en u graag in contact brengt met adviseurs binnen V&VN.
Wij hebben een contract afgesloten, omdat wij het belangrijk vinden dat verpleegkundigen en verzorgenden zich blijven ontwikkelen in hun vakgebied en goede zorg verlenen op basis van actuele richtlijnen. Het Kwaliteitsregister blijkt voor velen een stimulans te zijn om dat te doen.
Diane Doorneweerd
Diana Dijkers

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!