'Leren wat jíj wil en nodig hebt'

  • 24 september 2021
  • Blog/Vlog
  • Wet- en regelgeving
  • V&VN Algemeen
Bianca Buurman
Foto © Milan Vermeulen

V&VN-voorzitter Bianca Buurman: "Keer op keer geven verzorgenden en verpleegkundigen aan: ik wil meer tijd en ruimte voor opleidingen en scholingen (naast meer zeggenschap en een fatsoenlijke waardering). Mijn persoonlijke drijfveer is om hier een bijdrage aan te leveren. Zodat die tijd en ruimte er eindelijk wél komen. Dat vind ik ontzettend belangrijk.  

Er zijn allerlei manieren om het leren en ontwikkelen te stimuleren. Daarbij gaat niks boven je eigen intrinsieke motivatie. Om je te ontwikkelen zoals jij dat wil. Om goede zorg te leveren. Om je kennis zo up to date mogelijk te houden en je als verzorgende of verpleegkundige te blijven ontwikkelen. Wie weet beter dan wij zelf wat wij nodig hebben?  

Helaas krijgen verzorgenden en verpleegkundigen daar te weinig tijd, geld en ruimte voor van hun werkgevers. En het is ook opvallend hoe groot de bemoeienis is van andere partijen met de inhoud van de scholing van verpleegkundigen en verzorgenden. Te vaak bepalen anderen voor ons wát en hoé we moeten leren.

Neem leren op de werkplek. Het aanbod aan trainingen vanuit de werkgever is vaak beperkt en erg handelingsgericht, met nadruk op je bevoegdheid of bekwaamheid in een bepaalde handeling. Leuk bedacht vanuit het management en HR, maar niet altijd passend bij de behoeftes en wensen van verpleegkundigen en verzorgenden. Een verzorgende uit Noord-Brabant vertelde me laatst dat ze zich wilde verdiepen in dementie. Ze wou dat doen om een onrustige groep in haar verpleeghuis in betere zorg te bieden. Helaas was daar geen budget voor. Hoe groot het verschil ook was dat zij dankzij die opleiding voor haar bewoners had kunnen maken. Het is een voorbeeld uit vele.

Als zorgverlener wordt je ontwikkeling te vaak gestuurd door anderen. Dat vind ik een slechte zaak. Verzorgenden en verpleegkundigen zijn zelf de baas over de eigen ontwikkeling én verdienen veel meer middelen om daar werk van te kunnen maken.

Daarom vind ik het zo belangrijk dat zo veel mogelijk verpleegkundigen en verzorgenden zich uit kunnen spreken over de wet BIG. Het ministerie van VWS heeft aan de beroepen die onder artikel 3 van de wet BIG vallen gevraagd om mee te denken over een mogelijke aanpassing van de wet. Aan ons en aan bijvoorbeeld de tandartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten. Ook de Patiëntenfederatie en de werkgevers in de zorg mogen input leveren.

Één van de onderwerpen: moet deskundigheidsbevordering een eis worden bij herregistratie in het BIG register? Voorstanders zeggen: ja, want het kan ertoe leiden dat nog meer zorgprofessionals hun deskundigheid op peil houden en er een scholingsbudget komt. Ook V&VN heeft zich hier in het verleden voor ingezet. De gedachte was dat je twee vliegen in één klap zou kunnen slaan. Én de professionalisering aanjagen én afdwingen dat werkgevers meer tijd en ruimte vrijmaken voor scholingen en opleidingen. En liefst ook automatisch gekoppeld aan het Kwaliteitsregister. Dat was het oude standpunt. Ik wil opnieuw een standpunt bepalen, op basis van input van leden en niet-leden.

Wettelijke verankering is een stap waar je heel goed over moet nadenken. Want er zijn ook nadelen. Gaat het écht leiden tot meer tijd en geld voor scholingen en opleidingen? Of gaan werkgevers juist met onze eigen professionele ontwikkeling aan de haal? Kunnen we die tijd en geld niet op een andere manier afdwingen? Bijvoorbeeld de afspraak dat alle verzorgenden en verpleegkundigen een individueel scholingsbudget krijgen. Of het via CAO’s afdwingen van het recht om in werktijd opleidingen van eigen keuze te volgen.    

Ik ga het standpunt hierover van V&VN voor niemand van tevoren invullen. Belangrijker vind ik de vraag: wat vind jij hiervan? Daarom heb ik besloten dat we de peiling over de wet BIG gaan openstellen voor ALLE verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten van Nederland. Op basis van de uitkomsten zullen we ons standpunt en onze inzet bepalen richting VWS en de werkgevers. Linksom of rechtsom, verzorgenden en verpleegkundigen verdienen veel meer tijd, geld en ruimte voor opleidingen dan zij nu krijgen. Daar moeten we met de werkgevers kneiterharde afspraken over maken."

Meer info over de peiling volgt z.s.m.!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)