Meer opleidingsplaatsen voor verpleegkundig specialisten

  • 23 juni 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Groot Overleg Collega's

Het aantal opleidingsplaatsen voor verpleegkundig specialisten algemene gezondheidszorg (AGZ) stijgt de komende drie jaar van 370 naar 474. Voor de verpleegkundig specialist GGZ geldt dat in drie jaar het totaalaantal opleidingsplaatsen groeit naar 248. In 2024 stijgt het aantal plaatsen voor de driejarige opleiding al naar 134. Dit hebben de ministers van VWS en OCW besloten op grond van de ramingen van het Capaciteitsorgaan. “Dit is op zich goed nieuws voor onze beroepsgroep”, zegt Jaap Kappert, bestuurslid van V&VN.

“Hiermee komt Den Haag tegemoet aan de uitdagingen waar de zorg voor staat, hoewel het Capaciteitsorgaan adviseerde het aantal plaatsen al direct te laten stijgen. Dat had meer recht gedaan aan de huidige uitdagingen in de zorg”, vervolgt Kappert, die als bestuurslid betrokken is bij het Capaciteitsorgaan.

Vergrijzing

In januari trok het Capaciteitsorgaan bij de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de bel. Om aan de stijgende zorgvraag te voldoen, stelde het orgaan dat veel meer verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de algemene en geestelijke gezondheidszorg nodig zijn. Dit heeft niet alleen te maken met de vergrijzing van de bevolking. Ook spelen onder andere de achtergebleven instroom, uitval van personeel en taakverschuivingen en verandering van arbeidstijd een rol.

Vraag naar verpleegkundig specialisten stijgt

Ook epidemiologische ontwikkelingen, waaronder de toename van infectieziekten en (meerdere) chronische aandoeningen, stuwen de vraag naar verpleegkundig specialisten AGZ omhoog. Daardoor zullen namelijk meer mensen nodig zijn in onder meer de huisartsenzorg, de ouderenzorg en de jeugdzorg.

Meer opleiden

Voor de medisch ondersteunende en gespecialiseerd verpleegkundige beroepen, de zogeheten FZO-beroepen (Fonds Ziekenhuis Opleidingen), wordt de opleiding via de beschikbaarheidsbijdrage bekostigd. Kappert: “Ook hier adviseert het Capaciteitsorgaan om méér op te leiden dan tot op heden gebeurt. Met name ziekenhuizen hebben daar nog een stevige slag te slaan.”

Het advies dat het Capaciteitsorgaan in januari naar VWS en OCW stuurde, is hiermee nu van een kabinetsreactie voorzien en deels opgevolgd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)