V&VN over zorgakkoord: ‘Goed, maar we zijn er nog niet’

  • 12 september 2022
  • Nieuwsbericht
  • Integraal Zorgakkoord
  • V&VN Algemeen
3D8A0685

V&VN steunt het nog te sluiten Integraal Zorgakkoord (IZA). De beroepsvereniging ziet echter belangrijke aandachtspunten die voorwaardelijk zijn voor een succesvol Zorgakkoord, waar nog aan voldaan moet worden.

In het Integraal Zorgakkoord heeft V&VN zich hardgemaakt voor de erkenning van de verpleegkundige expertise. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten werken op alle plekken in de zorg en zijn er van geboorte tot overlijden. Zij zijn daarmee de verbindende schakel binnen de zorg. In het akkoord is overeenstemming bereikt voor investeringen in preventie en voor een sterkere wijkverpleging. Ook wordt geld vrijgemaakt voor een verpleegkundige en verzorgende kennisimpuls en opleidingen. Daarnaast krijgen verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten een sterkere rol als het gaat om de toekomst van de acute zorg. Ook blijven we investeren in professionele zeggenschap van onze beroepsgroepen.

Voorwaarde voor succes

Er zijn echter belangrijke aandachtspunten die voorwaardelijk zijn voor een succesvol Zorgakkoord. Buurman: “Het is een integraal akkoord waar iedereen vertrouwen in moet hebben. Naast verpleegkundigen en verzorgenden zijn ook andere partijen zoals de huisartsen, aanbieders van wijkverpleging, patiënten en verzekeraars van wezenlijk belang om te zorgen dat meer zorg thuis kan plaatsvinden. Daar móeten we met elkaar uitkomen, anders kunnen we de doelstellingen van het IZA niet bereiken.”

Moeilijke keuzes

De afgelopen dagen peilde V&VN de inzet en de behaalde resultaten van het zorgakkoord bij de leden. Buurman: “De mening van de leden is leidend en belangrijk. We staan aan de vooravond van moeilijke keuzes in de zorg, we merken nu al dat het vastloopt. Juist daarom is het zo belangrijk dat we als beroepsgroep verantwoordelijkheid nemen in dit zorgakkoord. En vanuit onze expertise en praktijkervaring richting geven aan deze ontwikkelingen. We hebben alle verpleegkundige en verzorgende denk- en organisatiekracht nodig."

Uit de peiling komt naar voren dat de leden het heel verstandig vinden dat V&VN aan de onderhandelingstafel is gaan zitten. Ook vinden de leden dat er voor de verpleegkunde goede resultaten zijn behaald. Buurman: “Het is essentieel dat verpleegkundigen en verzorgenden met plezier blijven werken. Daar wordt de zorg beter van én zo zorgen we ervoor dat mensen het vak niet verlaten.”

Veel leden hebben in de open ruimte van de peiling en in gesprekken duidelijk laten weten dat ze de mooie voornemens in het akkoord onderschrijven, maar dat de intenties wel waargemaakt moeten worden. Buurman: “Ze hebben gelijk: we moeten deze afspraken verzilveren en uitwerken. Want het is cruciaal dat het akkoord goed uitpakt voor zorgprofessionals. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die in de directe patiëntenzorg werken, moeten merken dat er in hen geïnvesteerd wordt: in stages en in opleidingen. En dat zij een grotere invloed krijgen op het beleid van hun afdeling of organisatie.

Kabinet aan zet

Uit de peiling blijkt ook dat het stijgen van de lonen een belangrijke randvoorwaarde is voor de leden. Buurman: “Het advies van de SER om de lonen marktconform te maken, moet worden doorgevoerd. Hier zijn het kabinet en sociale partners aan zet.”  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)