Blog Bianca: ‘Ik denk dat deze droom mogelijk is’

  • 18 september 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Twee wijkverpleegkundigen helpen een patiënt aan huis

Hoe zien de wijkverpleging en de huisartsenzorg er over tien jaar uit? Dat is de vraag die demissionair zorgminister Conny Helder aan V&VN-voorzitter Bianca Buurman afgelopen zaterdag 16 september stelde. Dit in het kader van een blog-estafette tussen de bestuurders van 14 partijen die een jaar geleden het Integraal Zorgakkoord (IZA) tekenden. “Deze vraag roept het ‘I have a dream-gevoel’ op,” lacht Buurman. 

“Als ik kijk naar 2033, zie ik in ons land wijkteams met verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die intensief samenwerken met huisartsenpraktijken en perfect weten wat er achter elke deur gebeurt. Zorgprofessionals die proactief patiënten levenslang volgen, spreken, behandelen, begeleiden en zelfredzamer maken, waardoor er crisissen en ziektes voorkomen worden. Zorgprofessionals die samen werken in één dossier en beschikbare data gebruiken voor preventie en proactieve zorg. Zodat er veel minder mensen acuut in het ziekenhuis, verpleeghuis of in een GGZ-instelling opgenomen worden. Het Integraal Zorgakkoord uit 2022 heeft het vertrouwen hersteld dat onze beroepsgroep op deze manier kan werken.” 

“Over tien jaar is er ook geen enkele discussie meer over de meerwaarde van de verpleegkundig specialist. Die heeft dan een nóg grotere rol gekregen in de wijk omdat veel meer zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie gaat. Denk aan oncologische zorg thuis of het op tijd signaleren van achteruitgang bij hartfalen door te zorgen dat mensen op gewicht blijven en het voorschrijven van medicatie hierbij. Wat weer leidt tot minder ziekenhuisopnames. Om dit te bewerkstelligen moeten er wel meer opleidingsplekken komen voor de verpleegkundig specialist in de wijk.”  

Door deze zeggenschap is het beroep aantrekkelijker geworden en de instroom toegenomen

“Sinds de ondertekening van het IZA is de waardering voor de verzorgenden in de wijk en verpleeghuizen toegenomen. Deze professionals hebben niet langer onzichtbare beroepen, maar zijn het fundament geworden van de nieuwe samenleving waarbij veel meer zorg zich thuis afspeelt. Ze denken mee over de invulling en de ontwikkeling van het beroep. Ze bedenken zelf hoe de zorg beter kan en laten met deze invloed als trotse beroepsgroep zien waar we in Nederland toe in staat zijn. Door deze zeggenschap is het beroep aantrekkelijker geworden en de instroom toegenomen.” 

“V&VN is voorstander van samenwerking zodat niemand meer buiten de boot valt. Een menselijkere zorg. Ik denk dat deze droom niet onmogelijk is. Dat er nog meer huisartsen zijn met praktijkverpleegkundigen, die alle patiënten kennen én die kennis delen met een vast team in de wijkverpleging. Dan heb je een sterke ‘eerste lijn’ te pakken. Twee partijen die poortwachters zijn. Zo heb je het beste van twee werelden.” 

“En dan gaan we nu vanuit deze toekomstdroom naar de actualiteit. De vraag die ik aan ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken wil stellen is deze: Wat heeft het IZA in het eerste jaar opgeleverd dat jullie leden helpt om het werken leuker en beter te maken voor de professionals in de zorg?”

Verpleegkundige
  • Alle afdelingen

Integraal Zorgakkoord (IZA)

V&VN heeft het Integraal Zorgakkoord (IZA) getekend, een samenwerkingsplan dat tussen 2023 en 2026 moet zorgen voor meer passende, preventiegerichte, duurzame en gedigitaliseerde zorg in ons land. Maar wat ga je hier als zorgprofessional van merken? Op deze pagina lees je alle ontwikkelingen over het zorgakkoord en wat het voor jou kan betekenen in je dagelijkse werk.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)