V&VN legt zorgakkoord voor aan de leden

  • 8 september 2022
  • Nieuwsbericht
  • Integraal Zorgakkoord
  • V&VN Algemeen
51A2946

Het ministerie van VWS werkt aan een Integraal Zorgakkoord en betrekt ook beroeps- en brancheverenigingen, waaronder V&VN, daarbij. De afgelopen weken hebben alle betrokken partijen onderhandeld met VWS om tot een soort ‘mini-regeerakkoord voor de zorg’ te komen. Met de inbreng van onze vorige ledenpeiling (juli) over het zorgakkoord op zak, hebben we de afgelopen weken hard onderhandeld om de inzet van V&VN in dit akkoord te krijgen. Het onderhandelingsresultaat leggen we van 7 -12 september voor aan alle verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die lid zijn van V&VN. Alle leden hebben een e-mail gekregen met een uitnodiging voor deze ledenpeiling. Tot maandag 12 september 12.00 uur kun je de peiling invullen. Als lid geef je hiermee advies aan het bestuur van V&VN. Het ministerie van VWS heeft 14 september ingepland als ondertekenmoment. 

Waar gaat het Integraal Zorgakkoord over?

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) gaat over zorg die geregeld wordt in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarin is vastgelegd wat er vanuit de basisverzekering wordt vergoed. In het akkoord maken de partijen afspraken over de kwaliteit, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland. Het gaat hierbij om de wijkzorg, de ziekenhuizen, de acute zorg, de ggz en de huisartsenzorg. Het gaat niet over de verpleeghuiszorg en de openbare gezondheidszorg. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)